کلید 3 کاره

توضیحات

کلید 3 کاره قطع و وصل کن سوخت ، قابل استفاده در سیستم های LPG و CNG

در مدل های کلیدی و لمسی

در برندهای میم گاز ، شهاب و …